GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Voor alle betwistingen of geschillen, die zouden ontstaan naar aanleiding van deze factuur of naar aanleiding van de werken of leveringen die het onderwerp ervan vormen, zijn enkele de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

CONTACTGEGEVENS

Els Demeersman
Verheyleweghenstraat 16
1200 Brussel

BETAALWIJZEN

NIEUWSBRIEF

|

|

|

© 2020 MarosEtti