top of page

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Voor alle betwistingen of geschillen, die zouden ontstaan naar aanleiding van deze factuur of naar aanleiding van de werken of leveringen die het onderwerp ervan vormen, zijn enkele de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

bottom of page