top of page

LEVERING

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

 

MarosEtti zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen 7 dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres.

 

Wanneer de Klant geen initiatief neemt om het pakje op te halen binnen de 14 dagen, zal de Overeenkomst worden ontbonden in het voordeel van MarosEtti.

 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan voor de koper nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

MarosEtti biedt een levering aan via DHL en GLS en enkel op adressen die gelegen zijn binnen het grondgebied van de Eurpese Unie. Alle kosten en douanerechten die verschuldigd zijn ingevolge een levering buiten de Europese Unie zijn ten laste van de Klant.

 

De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt vanaf de verzending van de Producten.

bottom of page